Facebook

Miljø

Logitrans ønsker at fremstå som en miljøvenlig virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører kvalitetsprodukter

Logitrans vil derfor 

  • kende sine interne og eksterne miljøpåvirkninger
  • gennem et effektivt ledelsessystem forebygge forurening
  • informere om vores aktiviteter og resultater
  • søge at nedbringe anvendelse af uerstattelige ressourcer gennem energibesparelser og genanvendelse
  • sikre en overholdelse af nuværende vilkår i lovgivning og miljøgodkendelser
  • være "på forkant" med udviklingen, så eventuelle nye myndighedskrav og kundeønsker let kan opfyldes
  • være en attraktiv arbejdsplads, som gennem uddannelse og information skaber engagement for miljø
  • motivere leverandører til miljøforsvarlig adfærd
  • tage miljøet i betragtning ved nyudviklinger, produktionsomlægninger og nyinvesteringer